Hak Arayışım Temalı Ödüllü Anı Yarışması

26.11.2023
6.665
A+
A-

Sendikamız Mil Maarif-Sen tarafından; meslek hayatlarında hak kaybına uğrayan veya adaletsizliğe maruz kalan öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarının hukuki çerçevede hak arama serüvenlerinin diğer öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarına ilham kaynağı olması ve rehberlik etmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının tüm çalışanlarına yönelik olarak “Hak Arayışım” Temalı Anı Yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

Hak Arayışım Temalı Ödüllü Anı Yarışması

Yarışmaya Katılım Şartları ve Değerlendirme 

1. Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığının bütün çalışanlarına açıktır.

2. Katılımcılar yarışmaya; başvuru formu ve özgeçmişleri ile birlikte eserlerini  “yarisma@maarifsen.org” adresine e-posta göndererek katılabilirler (Ek-1).

3. Yarışmaya sadece anı (hak arama süreci) türünde eserlerle katılım sağlanacaktır. Bu kapsama girmeyen nitelikte ve diğer edebî türlerdeki eserler yarışmada dikkate alınmayacaktır.

4. Yarışmaya tek bir eserle katılım sağlanabilir. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu eserin kendilerine ait, özgün bir eser olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

5. Yarışmaya gönderilecek eserler; Türkçe, Microsoft Word formatında, A4 boyutunda, Times New Roman yazı fontu kullanılarak 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmış olmalı ve başlık da dâhil olmak üzere toplam 3 sayfayı geçmemelidir. Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

6. Başvurular 15 Ocak 2024, saat 23.59’a kadar “yarisma@maarifsen.org” adresine özgeçmiş ve eserin e-posta gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve teslim edilen eserler kabul edilmeyecektir.

7. Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8. Mil Maarif-Sen, gönderilen bütün eserleri saklayacaktır. Eserler sahiplerine iade edilmeyecektir.

9. Eserlerin incelemesi, elemeleri yapacak ve ödüle layık görülen eserleri belirleyecek olan Jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Jüri üyeleri Mil Maarif-Sen Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

10. Jüri, elemelere ve ödüllere ilişkin kararlarını, eserlerin edebî, sendikal, teknik ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir. Eserlerin tür ve tema uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir. Jüri, kararlarını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak Mil Maarif-Sen bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

11. Ödüle layık görülen eserler, www.maarifsen.org adresinden 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulacaktır.

12. Yarışma sonucunda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile dereceye giremeyen ancak edebî, sendikal, teknik ve sanatsal açıdan amaca uygunluğu ve ödüle liyakati görülen eserler için ayrı ayrı “Nurettin TOPÇU Özel Ödülü” ve “Cemil MERİÇ Özel Ödülü” verilmesine karar verilecektir.

13. Ödül tutarları şu şekildedir;

 •  Birincilik Ödülü 7.500 TL 
 • İkincilik Ödülü 5.000 TL 
 •  Üçüncülük Ödülü 2.500 TL 
 • Nurettin TOPÇU Özel Ödülü 2.500 TL 
 • Cemil MERİÇ Özel Ödülü 2.500 TL

14. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, Genel Merkez tarafından düzenlenecek olan ödül töreniyle takdim edilecek olup, ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir. Dereceye giren eser sahiplerine, ödül töreninden önce telefon veya e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

15. Yarışmaya gönderilen eserlerin her türlü telif hakkı Mil Maarif-Sen’e aittir. Katılımcı, eserini göndermekle ve başvuru yapmakla bu hususu kabul etmiş sayılır. Mil Maarif-Sen eser sahibine bildirimde bulunmaksızın söz konusu yarışma çerçevesinde sunulmuş olan eserleri ticari amaçlar dışında (kitaplarda, kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.

16. Yarışmaya konu eserlerle ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.

17. Yarışmaya katılan eser sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum haklar için Mil Maarif-Sen’e muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi verdiği izni sonradan geri alamayacağını ve eserinin yukarıda belirtilen şartlarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mil Maarif-Sen tarafından, eser için katılımcının yukarıda verdiği muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.

18. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri eserlerin ve fotoğrafların mülkiyeti, kullanım hakkı ve telif hakkının kendilerine ait olduğunu veya kendi kullanımlarına verilmiş/izin verilmiş olduğunu; üçüncü kişilerin telif haklarını veya diğer haklarını ihlal etmediğini; 

eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları Mil Maarif-Sen’e devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Mil Maarif-Sen tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Mil Maarif-Sen’i muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Eser sahibi, Mil Maarif-Sen tarafından talep edilmesi hâlinde, bu yönerge kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Mil Maarif-Sen ile derhal paylaşacaktır.

19. Yarışmanın amacı ve konusu dışındaki eserler; eser sahibine ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler; başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler; daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül almış eserler; T.C. Anayasası ve yürürlükteki kanunlara ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden eserler; her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren eserler; jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.

20. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde eser, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

21. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.

22. Bu yönergede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde, değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi münhasıran Mil Maarif-Sen’e aittir.

23. Bu yönerge üzerindeki her türlü değişiklik hakkı ile başvuru, ödül takdimi ve gösterim tarihleri ile katılım şartlarında önceden herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın tek taraflı değişiklik yapma hakkı Mil Maarif-Sen’e aittir.

24. İhtilaf durumunda Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

25. Yarışmaya başvuru yapan katılımcı, yönerge hükümlerinin tümünü kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU FORMU EK-1 AŞAĞIDADIR.

maarifim banner
Maarifim
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. bulent dedi ki:

  hak arayışım ıle ılgılı kazandıgım davalar oldu meb sorusturma acılmıştı verılen dısıplın cezaya karsı kazandım.. bunlarda gecerlı olyrmu eser olarak?

  1. Maarifim dedi ki:

   Kıymetli meslektaşımız konu hak arama mücadelesi olacak ve anı türünden yazılacak. Mücadele sürecinin hikaye edilmesi gerekecek. Konunuz meslek hayatıyla ilgili yaşanılan haksızlıklara örnek teşkil ediyor, bu konuyla katılabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.

 2. Ali haydar dedi ki:

  Yükseköğretim kurumları çalışanları da katılabilir mi?

  1. Maarifim dedi ki:

   evet katılabilirler…

 3. fevzi dedi ki:

  daha öncede sorduk cevap verilmedi.Anı yazarken şahıs isimleri açık yazılabilecekmi.Örneğin valinin adı açık yazılacakmı.Açıklamalarınızı yetersiz.

  1. Maarifim dedi ki:

   Hocam avukatlarımızın vermiş olduğu bilgi şu yönde; idarede devamlılık esas olduğunda şahıs isimlerinden ziyade dönemin valisi, ilçe müdürü, okul müdürü gb kullanımların daha isabetli olacaktır. Eserlerin basılması söz konusu olduğu için sahışlardan ziyade mücadeleye vurgu yapılması daha uygun olacaktır. Ayrıca isim ve soyisimler kısaltılarak da kullanılabilir. Örneğin Vali A.K gibi. katılımınız ve katkınız için teşekkürler.

 4. Bahar dedi ki:

  Başvuru EK 1 formu üç bölümden oluşuyor. Eseri en alta sığdırmak olmaz. Formda ilk 2 bölümü doldurup eseri word formatında ayrı bir şekilde yalnız bir e posta içinde göndereceğiz değil mi? Bir de eser için rumuz yazın denilmemiş. Yarışmalarda genelde olur o yüzden sormak istedim. Rumuzsuz göndereceğim. Umarım yanlış olmaz.

  1. Maarifim dedi ki:

   Bahsettiğiniz şekilde herhangi bir sorun teşkil etmez. İlginiz teşekkür ederiz.