Mil Maarif-Sen Başkanından Tüm Siyasi Liderlere ve Milletvekillerine Açık Mektup

29.11.2023
195
A+
A-

Genel Başkanımız Mustafa DAĞAŞAN, tüm siyasi liderlere ve 600 milletvekiline açık mektup göndererek; örgütlenme özgürlüğünün önüne set çeken ‘yüzde iki barajı’ uygulamasının bir an önce sonlandırılması için teşebbüste bulunulması çağrısında bulundu.

DAĞAŞAN, mektubunda; “Örgütlü olmaya teşvik ikramiyesi olan toplu sözleşme ikramiyesi, getirilen ‘yüzde iki barajı’ ile örgütlü olana teşvik ikramiyesine dönüştürülmüştür. Toplumsal barış ve sosyal adaletin temel teminatlarından biri olan örgütlenme özgürlüğü; insan onuruna, hukuka, uluslararası normlara ve Türkiye Yüzyılı Vizyonuna uygun olarak yeniden ele alınmalı; antidemokratik barajlar ve garabet uygulamalar tarihin çöp sepetinde yerini almalıdır.” dedi.

İşte o mektup:

Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin VI. Dönem Toplu Sözleşmede; kamu               görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin, hizmet kolundaki üyelerin en az yüzde 1’ini üye kaydeden sendikalara üye olan kamu personeline verilmesi yönünde karar alınmıştır. Ancak bu karar; sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle eşitsizlik yaratması itibarıyla çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmaması gerekçeleri ile Danıştay 12. Dairesi tarafından 08.12.2021 tarihinde iptal edilmiştir. 2022 yılına gelindiğinde ise ‘sözde sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla’ 28 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7429 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “25.06.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır. Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz.” Söz konusu yasa değişikliğiyle getirilen ‘yüzde 2 barajı’ ile sendikal örgütlenmenin önüne büyük bir set çekilmiştir. Kamu görevlilerinin serbestçe sendika kurma ve sendikaya üye olma hakları dolaylı da olsa kısıtlanmış, hakkın kullanılması imkânsız hale getirilerek kamu görevlilerinin bu haktan mahrum kalmalarına ve aynı alanda aynı işte çalışanlar arasında eşitsizliğe ve hak kayıplarına sebep olunmuştur. Örgütlü olmaya teşvik ikramiyesi olan toplu sözleşme ikramiyesi, örgütlü olana teşvik ikramiyesine dönüştürülmüştür. Şöyle ki; ülkemizde 11 hizmet kolunda faaliyet gösteren toplam 231 kamu görevlisi sendikasının tam 188’i %2 barajı altında kalmıştır. Söz konusu sendikalara üye 110 bine yakın kamu görevlisi, mevcut durumda toplu sözleşme ikramiyesinin üçte birine denk gelen ayrımcı bir ‘sözde destek’ ile yetinmek zorunda bırakılmıştır. Yürürlükteki haliyle bu kanun; sendikal hak ve özgürlükleri güvence altına almamasının yanında sendikal örgütlenmelerin kısıtlanması bağlamında ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve normlara, anayasamıza açıkça ters düşmektedir.  Özetle, toplumsal barış ve sosyal adaletin temel teminatlarından biri olan örgütlenme özgürlüğü; insan onuruna, hukuka, uluslararası normlara ve Türkiye Yüzyılı Vizyonuna uygun olarak yeniden ele alınmalı; antidemokratik barajlar ve garabet uygulamalar tarihin çöp sepetinde yerini almalıdır. Tüm kamu görevlilerimiz adına, örgütlenme özgürlüğünün imkân ve fırsat eşitliği de gözetilerek güvence altına alınması hususunda; kıymetli teşebbüslerinizi ve desteklerinizi bekler,

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Mustafa DAĞAŞAN
Mil Maarif-Sen Genel Başkanı

maarifim banner
Maarifim
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.