Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Eylem Kararımız

07.03.2024
327
A+
A-

Bakanlığınız tarafından yayımlanan 02.02.2024 tarih ve 95718711 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2024/36 Genelge uyarınca; koordinatör öğretmen, koordinatör müdür yardımcısı ve okul/kurum müdürlerinin mesleki eğitim süreci içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla görev alanları dışında bir takım sorumluluklar verilmiştir.

Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Eylem Kararımız

Bakanlığınız tarafından yayımlanan 02.02.2024 tarih ve 95718711 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2024/36 Genelge uyarınca; koordinatör öğretmen, koordinatör müdür yardımcısı ve okul/kurum müdürlerinin mesleki eğitim süreci içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla görev alanları dışında bir takım sorumluluklar verilmiştir. Hatta bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerine eğitimin müfredata ve mevzuata uygunluğu konusunda denetim yetkisi verilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda; İş Güvenliği Uzmanı: “Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde öğretmenlere verilen bir görev tanımı bulunmamaktadır ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan görevler iş güvenliği uzmanları tarafından yerine getirilmektedir. 6331 sayılı Kanun gereği ilgili Genelge ekinde yer alan “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları” başlıklı belge ile bu kapsamda verilen Değerlendirme Formlarına istinaden herhangi bir değerlendirme yapmaları ve ilgili belgeleri imzalamaları ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince anılan Genelgenin ekinde bulunan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı Kurallarının öğretmen, eğitici personel ve usta öğreticiler tarafından anlatılmasında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Sendikamız Mil Maarif-Sen tarafından alınan  07.03.2024 tarih ve 309 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenler ve alan/atölye şeflerinin, işletmelerin mesleki eğitime uygun olup olmadığına ilişkin verilen denetleme görevlerini yerine getirmemelerine;  atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin görev tanımlarının dışında kalan ve teknik bilgi sahibi olmadıkları görevleri yerine getirmemelerine, İlgili Genelge ekinde yer alan “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları” başlıklı belge ile bu kapsamda verilen Değerlendirme Formlarına istinaden herhangi bir değerlendirme yapmamalarına ve ilgili belgeleri imzalamamalarına, karar verilmiştir.

Mil Maarif-Sen olarak; yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önünde bulundurularak söz konusu genelgenin revize edilmesi hususunda;

Gereğini önemle arz ederiz.

maarifim banner
Maarifim
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.