Maarifin Geleceği İçin Maarif-Sen’e Davet

GENEL BAŞKAN || 1987 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sungurlu’da, Yükseköğrenimini 2009 yılında Denizli’de tamamladı. 2009 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesine sınıf öğretmeni olarak atandı. 2009 – 2014 yılları arasında Cizre’de öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılında Ankara’ya tayin oldu. Yükseköğrenim yıllarından bugüne dek; birçok sivil toplum faaliyetinde, birçok sosyal sorumluluk projesinin yürütülmesinde aktif görev ve sorumluluk aldı. 2015-2016 yıllarında Ankara’da faaliyet gösteren Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun sözcülüğü görevini yürüttü. . 2022 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Dağaşan, 2018 yılında camiamıza kazandırdığı Maarif Çalışanları Sendikası’nın halen genel başkanlığını yürütmektedir.
31.12.2023
448
A+
A-

Sevgili Dostlarım, Kıymetli Meslektaşlarım
Şahsımın ve siz kıymetli meslektaşlarımın mazinin birikimiyle atinin inşası ve ihyası için milli ve manevi değerlerimiz etrafında çağın gereklilikleriyle örtüşen her yönüyle iyi kurgulanmış bize özgü bir eğitim sisteminin ihtiyacını derinden hissettiğini ve ıstırabını çektiğini yakinen bilmekteyim.

“Bir şeyin ıstırabını çekmeyen, onu ne tanır ne de sever.  Istırap hakikatin habercisidir.” 
Nurettin Topçu

Ülkemizde eğitim denince akla köklü ve süreğen sorunlar yumağı gelmektedir. Geçmişten günümüze bu sorunların birçoğu eğitim paydaşlarının fikirleri alınmadan, “Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.” diyen ve gücü elinde bulunduran ya da güce yakın olan çeşitli izm’lere ve zümrelere ait sistemlerin, modellerin ve önerilerin doğrudan uygulamaya konulmasından kaynaklanmaktadır.  Eğitim paydaşlarının mutabakatı ile uygulamaya konulmayan bu uygulamalar da çözümden çok sorunun konuşulmasına neden olmakta, yeni sorunları beraberinde getirmekte ve başarısızlık kaçınılmazken okların yönü, uygulayıcı olan öğretmenlere çevrilmektedir.  Sistem kurgulanırken ve uygulamaya konulurken fikri alınmayan öğretmenler, sistemin günah keçisi seçilmekte ve itibarsızlaştırılmaktadır.

Çeşitli zümrelerin dayattığı sistem ve modeller ile izm’ler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleri iken bütün eğitim öğretim meselelerini çözümleyecek olan bir milletin maarif ordusudur. Bir ülkenin eğitim sisteminin niteliğinin temel belirleyicisi, sistemin uygulayıcıları olan öğretmenlerdir. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek insan kaynağından bağımsız düşünülemez.  Sistemde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz, ama sonuçta bütün bu değişim sürecinin en önemli paydaşı ve uygulayıcısı, öğretmenlerdir.  

“Bir neslin kurtuluşunu ancak maarifinin yükselmesinde aramak lazımdır.”

Nurettin Topçu

Eğitimi öğretmensiz kurgulamaya çalışmak, sorunlarını çözmeye çalışmak, eğitim sistemine hiçbir zaman fayda getirmeyecektir. Öğretmen sadece bir nakledici değildir. Öğretmen tatilci ya da tüccar değildir. Bu kimlikler öğretmeni, mesleğinin hakikatinden uzaklaştırdığı gibi sahip olduğu mesleki itibarı da erozyona uğratmaktadır. Öğretmen her şeyden önce kendine teslim edilen tertemiz ruhlara, dimağlara şekil veren bir sanatkârdır. O yetiştirdiği öğrencileri ile kendi yaşadığı dönemi, hatta çağını aşan bir gelecek mimarıdır. 

Tasavvur ettiğimiz güçlü ve müreffeh Türkiye için, Türkiye’nin Maarif Davasını eğitimin bütün paydaşlarıyla özellikle sayısı bir milyonu aşan maarif ordusuyla yeniden ele alıp mutabakatla yeniden kurgulamak, bu ülkeyi yeniden düşünmek gerekmektedir.  Zira; iyi niyetleri iyi sonuçlara çevirmenin yolu eğitim, rehberi ise öğretmendir.

Türkiye’nin Maarif Davasının yeniden kurgulanmasında şüphesiz maarif ordusuna da görevler düşmektedir. Öğretmenler; çağın gereklerine uygun olarak eğitimde yapılacak değişim, dönüşüm ve yeniliklerin öncüsü, gözetleyicisi ve takipçisi olmak, strateji oluşturmada bilgi ve deneyim aktarmak, sorunlara çözüm üretmede katkı sağlamak, deneyim paylaşımı yoluyla kapasiteyi artırmaya yardımcı olmak, kendilerini geliştirmek ve yenilemek, düşünce üretmek ve bilinçlenmeyi sağlamak, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak, mesleğin itibarına sahip çıkmak, dayanışma içerisinde olmak durumundadırlar. Bunları yapabilmek için ise örgütlü olmak bir gerekliliktir.

Örgütlü olmak, güçlü olmaktır. Bir ülkede yaptırım gücü olan örgütlü yapı devlet dışında kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara  sivil toplum örgütü denir. Sivil toplum örgütü: Bireylerin meşru amaçlarını gerçekleştirmek için iş birliği imkanı sağlar. Toplu hareket ederek meşru güç unsurları oluşturur. Toplumda demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlar. Hak ve özgürlükleri sivil alanda savunmaya imkan sağlar. İnsanların yasal zeminde bir araya gelmelerine olanak sağlar. Toplum, devlet ve birey arasındaki iletişimi güçlendirerek iş birliği sağlar.

“Hak bildiğiniz yolda yalnız yürüyebilecek kadar güçlü olun.”
Nurettin Topçu

Kıymetli Meslektaşım

Bizler de iyi niyet ve düşüncelerle; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür şuurlu bir neslin inşasında, temelinde  insan onuru olan hak hukuk ve adalet arayışında,  maarif teşkilatının her bir ferdinin meslek onurunun korunmasında, Türkiye’nin Maarif Davası’nın şekillendirilmesinde örgütlü birlikteliğin camiamıza güç vereceğinden hareketle inanmış birkaç adamla birlikte bir adım atarak 6 Aralık 2018 tarihinde (MAARİF-SEN) Maarif Çalışanları Sendikası’nı camiamıza kazandırdık.   

MAARİF-SEN; bir öğretmenler odası hareketi olup, genç ve dinamik bir ekibin inisiyatif alarak camiamız için attığı bir adımın ürünüdür. MAARİF-SEN; hükümet ortağı  olmadığı gibi muhalefet partisi de değildir.  Bir sivil toplum kuruluşu olarak kurduğumuz MAARİF-SEN; takip, talep, teklif,  teşhis ve tenkit öncelikli bir meslek örgütüdür ve öyle kalacaktır. Niceliği değil niteliği, yetkili olmayı değil etkili olmayı, büyük ya da güçlü olmayı değil hakkın yanında olmayı yeğlediğimiz sendikamızın ülkemiz, milletimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını  temenni ederken; sizleri MAARİF-SEN’e davet ediyor, üyeliklerinizle, görüş ve önerilerinizle, eleştirilerinizle sendikamıza desteklerinizi bekliyoruz.

Saygı, sevgi ve hürmetlerimle…

Mustafa DAĞAŞAN
MAARİF-SEN Genel Başkanı

maarifim banner
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.