Konya Buluşmamız

25.12.2023
289
A+
A-

Sendikamız Genel Başkanı Mustafa DAĞAŞAN ve MKYK üyelerimiz; 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Konya’daki üyelerimizle bir araya geldiler.

Programımıza Genel Başkanımız Mustafa DAĞAŞAN, MKYK üyelerimiz, Konya İl Başkanımız Ahmet KIZILCIK ve yönetim kurulu, Mil Diyanet-Sen Konya İl Başkanı Mustafa AKTÜRK ve yönetim kurulu ve maarife gönül veren üyelerimiz katıldılar. Program vesilesi ile MKYK üyelerimiz, üyelerimizle birebir hasbihal etme fırsatı buldular.

Programımızda sendikamız hukuk müşaviri Sayın Ali YEŞİLOĞLU, hukuk birimimiz ve hukuk birimimizin çalışma sistemi hakkında üyelerimizi bilgilendirirken, üyelerimizin hukuk birimimizden etkin bir biçimde yararlanabileceğini vurguladı.

Mil Diyanet-Sen Konya İl Başkanımız Sayın Mustafa AKTÜRK’ün selamlama konuşmalarının ardından sözü devralan sendikamız Genel Sekreteri Akif KETEN ise sendikal mücadelemizde dik duruşlarıyla bizleri yalnız bırakmayan üyelerimizi selamlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

Sizlerin garabet barajlara rağmen sendikamıza üye olmanız, dik bir duruş sergilemeniz, Maarif-Sen’e gönül vermeniz, bizleri daha çok çalışmak için motive ediyor. Yüzde iki barajını da bu şekilde yıkacak olan yine sizlersiniz. Davetiniz üzerine yapılacak bir istifa ve bir üyelik ile kendini güçlü gören etkisiz sendikaların eteklerini tutuşturacaktır. Sendikamızı fikren ve fiilen geliştirmek için, eğitimdeki sorunların çözümü için, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için, sizlerden; görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletmenizi istirham ediyoruz. Bu bağlamda yanınızdaki arkadaşlarınızı da, öğretmenler odasındaki meslektaşlarımızı da gönül rahatlığı ile sendikamıza davet edebilirsiniz. Maarif-Sen, sizin sendikanız; sizler ise Maarif-Sen’in kurucu üyelerisiniz. Allah azmimizi, azminizi arttırsın diyor, hepinize teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız Mustafa DAĞAŞAN’ın ise üyelerimize ve teşkilatımıza hitaben yaptıkları konuşmada şunları söylediler.

Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Maarif-Sen’e gönül veren kıymetli üyelerimiz… Bugün güzel Konya’mızda bulunmaktan biz mutluluk duyuyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

BİZ NİCELİKTEN ZİYADE NİTELİĞE ÖNEM VEREN BİR SENDİKAYIZ.

Bildiğiniz üzere Maarif-Sen, 6 Aralık 2019’da sendikal mücadelesine başladı ve 5 yılı geride bıraktı. Bizler yola çıkarken; karanlığa küfretmek yerine karanlığa bir mum yakmak üzere yola çıktık. Tek çiçekle baharın olmayacağını ancak baharın tek bir çiçekle başlayacağını bilerek yola çıktık. Bizler, 5 yıl önce, ülkemizin ve milletimizin geleceği için, maarifin geleceği için; maarifin derdiyle dertlenen, düşünen, üreten, sözünü tartarak ve sakınmadan söyleyen çiçek gibi bir ekiple yola çıkmıştık. Hala o noktadayız.

Var gücümüzle, ülkemizin ve milletimizin geleceği için, maarif camiamızın geleceği için, maarif çalışanları için; sözümüzü tartarak söylemeye, sözümü kimseden sakınmadan söylemeye özen gösteriyoruz. Bugüne değin ele aldığımız öncelikli konuları hep çözüm önerilerimiz ile birlikte gündeme getirdik. Popülist bir yaklaşım sergilemedik. Eğer popülist bir yaklaşım sergilemiş olsaydık, bugün üye sayımız çok daha fazla olabilirdi. Ancak biz nicelikten ziyade niteliğe önem veren bir sendikayız. Bizim nezdimizde; büyük ya da güçlü olmak sayılarla ifade edilmiyor, ölçülmüyor. Biz, sözümüz karşılık bulduğunda güçlü olduğumuzu hissediyoruz.

GARABET BARAJLAR BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK!

Biz, geriye dönüp baktığımızda 5 yıllık mücadelemizin sizlerin desteğiyle artık meyve vermeye başladığını görüyoruz. Peki, bu 5 yıllık süreçte ne tür zorluklarla karşılaştık, bunlardan da bahsetmek istiyorum. Biz, 5 yıllık süreçte, alternatif, nitelikli ve etkili bir sendika olduğumuzu ve etkili sendikacılığı hem bakanlık yetkililerine hem iktidara hissettirdik. Bunun üzerine biliyorsunuz önce yüzde bir barajı adı altında ucube bir baraj getirildi. Bu baraj, Danıştay tarafından Anayasamıza aykırı olduğu için iptal edildi. Bu süreçte hem Maarif-Sen hem de diğer iş kollarında faaliyet gösteren Mil-Sen Konfederasyonumuza bağlı diğer sendikalarımız gücüne güç katmaya devam etti. Bunun üzerine yüzde iki barajı getirilerek, tüm memurlar dört kalabalık sendikaya ekonomik kaygılarla mahkûm bırakıldı. Sendikal mücadeleye darbe vuran yüzde iki barajı ile kalabalık sendikalara üye olan memurlar toplu sözleşme ikramiyesini daha fazla alırken; bizim üyelerimiz, yani sizler adaletsiz bir şekilde ‘toplu sözleşme desteği’ adı altında daha az bir ikramiye almak zorunda kalıyorsunuz. Bu dik duruşunuzdan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu duruş, bizim aradığımız duruş… Bu duruş, eğitim camiamıza şekil verecek duruş… Bu garabet barajlar, bizi yolumuzdan alıkoyamacak!

27 ARALIK, SENDİKACILIKTA YENİ BİR SAYFANIN AÇILDIĞI GÜN OLSUN!

Aldığımız güzel bir haberi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum: Anayasa Mahkemesi, 27 Aralık 2023’te yüzde iki barajının iptalini gündemine aldı ve karara bağlayacak. Yüzde iki barajının hem anayasamıza hem uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu biliyoruz. Talebimiz, beklentimiz, adaletten beklediğimiz, adaletin tecelli ederek; yüzde iki barajının 27 Aralık’ta yürütmesinin durdurulması ve kanunun iptalidir. İnşallah, 27 Aralık’ta sendikacılık tarihinde yeni bir sayfa açılmış olacak, memurlarımız ekonomik ve benzeri kaygılarla inanmadıkları sendikalara mahkûm hissetmeyecekler. Temennimiz o dur ki, 27 Aralık, sendikacılık tarihinde yeni bir sayfanın açıldığı gün olsun! Artık sendikacılıkta alternatifler var! Artık Mil Maarif-Sen var! Artık diğer iş kollarında faaliyet gösteren Mil-Sen Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız var!

MÜLAKAT ADALETSİZLİĞİNİN KARŞISINDAYIZ!

Kıymetli meslektaşlarım, sizlere hepimizin vicdanlarını yaralayan bir uygulamadan, mülakat adaletsizliğinden de söz etmek istiyorum. Gençlerimiz 16-17 yıl dirsek çürüterek lisans eğitimlerini tamamlıyorlar. Üniversitelerimizden ‘öğretmen’ olarak, ‘diploma’ alarak ile mezun oluyorlar. Ardından mülakat adaletsizliği ile yüzleşiyorlar. 3 kişinin 3 dakikada birilerinin liyakatli olup olmadığına karar vermesi mümkün değildir. Hiç birimizin kalbi, bu uygulamadan mutmain değil! Hepimiz biliyoruz ki, ‘mülakat’ demek, ‘adaletsizlik’ demek. Gençlerimizin geleceği, birilerinin iki dudağı arasında asla olmamalı! Biz, mülakat uygulamasının sonu kadar karşısındayız. Aslolan yazılı sınava göre atama ve gerekiyorsa güvenlik soruşturmasıdır.

EKONOMİK KAYIPLARIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

Değerli üyelerimiz, eğitim çalışanları ve tüm memurlar olarak enflasyon karşında her geçen yıl daha da zor durumda kalıyor, alım gücümüz düşüyor ve ekonomik olarak kaybediyoruz! Nereden bakarsanız bakın bugün ekonomik olarak kayıptayız. Sözde yetkili sendikanın reel ekonomik göstergelerden yoksun makul talep ve teklifleri ile gittikleri ‘toplu sözleşme masası’ bize kaybettirmeye devam ediyor.

4688 SAYILI KANUN; TEMSİLDE ADALET, ÖRGÜTLENMEDE ÖZGÜRLÜK, ÇALIŞMA HAYATINDA BARIŞ VE HUZUR GETİRECEK BİR ŞEKİLDE DEMOKRATİK BİR TUTUMLA İVEDİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR!

Maalesef toplu sözleşme masasının yapısı bize kaybettirmeye devam ediyor. Halinden memnun-sen ise asla bizi temsil etmiyor! Bugün maalesef bizim adımıza da tüm memurlar adında toplu sözleşme masasına oturanlar, söz de yetkili sendikanın temsilcileridir. Adaletin ve demokrasinin gereği olarak yalnızca üçte bir temsil hakkına sahip olması gerekirken, ülkemizdeki üç buçuk milyon memur ve iki buçuk milyon memur emeklisi adına, toplu sözleşme masasına oturan sözde yetkili sendika memura da emekliye de kaybettirmeye devam ediyor! Masanın yapısında sıkıntı var! Hem adil değil, hem demokratik değil. Tüm memurlar adına sadece en fazla üyeye sahip olduğu için tek bir sendikanın masaya oturması demokratik olmadığı gibi katılımcı demokrasiden de uzaktır. Durumun vahametinin daha iyi anlaşılması için şu örneği vermek istiyorum: “Madem en fazla üyeye sahip sendika, toplu sözleşme masasına tek başına oturuyor, o zaman en fazla üyeye sahip siyasi parti de gelsin ülkeyi yönetsin. Seçim yapmayalım.” Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Biz temsilde de adalet istiyoruz! Bu bağlamda; katılımcı demokrasinin bir gereği olarak, bu ülkede acil olarak değişmesi gereken şeylerden biri de 4688 sayılı kanundur. 4688 sayılı kanun; temsilde adalet, örgütlenmede özgürlük, çalışma hayatında barış ve huzur getirecek bir şekilde demokratik bir tutumla ivedi olarak değiştirilmelidir!

Konuşmama son verirken Hakkâri Dağ ve Komanda Tugayında hain terör örgütü tarafından yapılan menfur saldırı sonucu şehit düşen mehmetlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Ayrıca Filistin’de terör örgütü israilin yaşattığı vahşeti kınıyor, oradaki mazlum kardeşlerimize de Yüce Allah’tan sabır, güç ve mücadelelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Allah (C.C.) tüm mazlumların yar ve yardımcısı olsun.”

Mil Maarif-Sen Konya Buluşması programımız Konya İl Başkanımız Ahmet KIZILCIK’ın teşekkür konuşmaları ve hediye takdimi ile sona erdi.

maarifim banner
Maarifim
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.