Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

26.06.2023
96
A+
A-

Sendikamız kamu çalışanlarının 2024-2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde çalıştay için 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara’da başkanlar kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Sendikamız MİL MAARİF-SEN (Maarif Çalışanları Sendikası), kamu çalışanlarının 2024-2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi kamu çalışanlarının taleplerini, tekliflerini, teşhis ve tenkitlerini ilgililere gür bir ses ile duyurmak, hak arama mücadelesinde kamu çalışanlarının sözcüsü olmak üzere 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen başkanlar kurulunda “Çalışma Hayatında Adalet” başlıklı toplu sözleşme hazırlık çalıştayı düzenlemiştir. Çalıştayda alınan kararları; kamuoyunun ve kamu çalışanlarının bilgilerine, kalemin mürekkebini üç buçuğa dolduranların ise faydalanmaları temennisiyle ilgilerine sunuyoruz.

*** 1 ***

HER YIL İÇİN ¼ ORANINDA YIPRANMA PAYI ÖĞRETMENLERİN HAKKIDIR!

19. Milli Eğitim Şurasında alınan “Öğretmenlere; bölge ve şehir ayrımı yapılmaksızın, her yıl için ¼ oranında yıpranma payı verilmelidir.” kararının hayata geçirilmesini istiyoruz! Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır.


*** 2 ***

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK ÖDENEĞİ, TÜM MEB ÇALIŞANLARINA ÖDENMELİ VE BİR MAAŞ TUTARINDAN AZ OLMAMALIDIR!

Aynı geminin mürettebatı, aynı yolun yolcusuyuz! Eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği; MEB merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlarımıza, şeflerimize, şoförlerimize, yardımcı personellerimize kısacası; ayrım yapılmaksızın tüm MEB çalışanlarına ödenmeli ve bir maaş tutarından az olmamalıdır!


*** 3 ***

ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ EK DERS ÜCRETİ ADALETSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR!

Aynı mesleği icra eden öğretmenler arasında yıllardır devam eden ek ders adaletsizliğini gidermek için, tüm öğretmenlerin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları haftalık ders saati sayısı, 15 ders saati olarak düzenlenmelidir.

*** 4 ***

EK DERS ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR!

Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilmeli ve ek ders gösterge rakamları iki katına çıkarılmalıdır. Ayrıca ek ders ücretleri vergiden muaf tutulmalıdır!


*** 5 ***

NÖBET GÖREVİ ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE HER NÖBETE ÜCRET VERİLMELİDİR!

Öğretmenlerimize milli eğitim bakanlığı nöbet hizmetleri yönergesi kapsamında haftada birden fazla nöbet görevi verilmesine rağmen, toplu sözleşme hükmü gereği; nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılarak; yerine getirilen her nöbet görevine ayrı ücret ödenmesini ve nöbet görevi karşılığı ödenen 3 saat ek ders ücretinin 7 saate çıkarılmasını istiyoruz!


*** 6 ***

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN YOL, YEMEK, ULAŞIM VE KİRA YARDIMI İSTİYORUZ!

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak enflasyon karşısında ezilen tüm eğitim çalışanları için ihtiyaçlarına göre yol, yemek, ulaşım ve kira yardımı istiyoruz!


*** 7 ***

MESAİ ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Hafta sonları yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personellerine ödenmekte olan fazla mesai ücretinin; 3 katı oranından 7 katı oranına, 50 saat limitinin ise 90 saate çıkarılmasını ve yapılan ödemenin vergiden muaf olmasını istiyoruz!


*** 8 ***

BELLETİCİLİK GÖREV ÜCRETLERİ %100 ARTIRILMALIDIR!

Pansiyonlu okullarda belletmen olarak görev yapan öğretmenlerin; 24 saat görev başında olmaları, almış oldukları sorumluluklar ve işin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda; ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesini istiyoruz!


*** 9 ***

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Okul yöneticileri görevlerinin gerektirdiği özlük haklarından yoksundur. okul yöneticiliğinin; profesyonel uzmanlık alanı olarak tanımlanmasını, bu uzmanlık alanının standartlarının, yetkinliklerinin ve sorumluluklarının tanımlanmasını, yetki-sorumluluk ve ücret dengesinin sağlanmasını istiyoruz!


*** 10 ***

HAKKANİYET İÇİN “MÜLAKATLARI KALDIRIYORUZ!” VAADİNİN BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ!

Mülakat (sözlü sınav) ile 3 kişinin 3 dakikada ehliyet ve liyakat arayışı yersiz, haksız ve adaletsizdir! Atama ve görevde yükselmelerde mülakat ile ehliyet ve liyakat arayışının hakkaniyete gölge düşürdüğüne inanıyor ve “mülakatları kaldırıyoruz!” vaadinin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz!


*** 11 ***

ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDA SIKINTI YAŞANAN DEZEVANTAJLI BÖLGELER İÇİN, TEŞVİK  MEKANİZMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Öğretmen istihdamında sıkıntı yaşanan dezavantajlı bölgelerin yeniden belirlenmesini, bu bölgelerde görev yapacak öğretmenlere; ek ödeme, tazminat, faizsiz kredi, konut ve kira yardımı verilmesi gibi teşvik adımlarının atılmasını istiyoruz! Olması gereken zorunlu tutmak değil, teşvik etmektir.

*** 12 ***

EĞİTİMCİLERE KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN CAYDIRICI NİTELİKTE DÜZENLEMELER YAPILAMASINI İSTİYORUZ!

Eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasını, caydırıcı nitelikte cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini istiyoruz! Ayrıca, şiddet vakalarıyla karşılaşan eğitimcilere ücretsiz psikolojik destek ve hukuki yardım sağlamak da önemli bir adım olacaktır!

*** 13 ***

BAYRAM İKRAMİYESİ MEMURUN DA HAKKIDIR!

Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesi, emeklilere ve kamu işçilerine verilen bayram ikramiyelerinin kapsamının memurları da içine alacak şekilde genişletilmesini istiyoruz! Bayram ikramiyesi memurun da hakkıdır ve bu adaletsizliğe son verilmelidir!


*** 14 ***

BÜTÜN ATAMALAR KADROLU YAPILMALIDIR!

Aynı mesleği icra eden insanların farklı statü ve özlük haklarıyla istihdam edilmesi vicdanları da yaralayan bir adaletsizliktir! Adalet için; ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesini, bütün atamaların kadrolu yapılmasını istiyoruz!

*** 15 ***

GELİR VERGİSİNDE ADALET İSTİYORUZ!

Adaletsiz gelir vergisi dilimleri ile maaşlarımızın eritilmesine son verilmesini istiyoruz! Gelir vergisinde; kamu görevlileri için matrah yükseltilmeli, oran %15’de sabitlenmelidir!

*** 16 ***

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ, EN AZ ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR OLMALIDIR!

Eşi çalışmayan memur için ödenen aile yardımı ödeneği (985,76 tl), komik ve sembolik olmaktan çıkarılmalıdır! Aile yardımı ödeneği, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en az asgari ücretin yarısı kadar olmalıdır!


*** 17 ***

ÇOCUK YARDIMI TRAJİKOMİK OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR!

Halen memura 0-6 yaş arası çocuklar için 500 katsayı ile 216,84 tl, 6 yaş üstü çocuklar için ise 250 katsayı ile 108,42 tl trajikomik miktarda çocuk yardımı ödenmektedir. Yaş ve çocuk sayısı sınırlaması olmaksızın her çocuk için çocuk yardımı katsayısının 500’den (216,84 tl) 2500’e (1084,20 tl) çıkarılmasını istiyoruz!


*** 18 ***

DOĞUM SONRASI ÜCRETLİ ANALIK İZNİ SÜRESİ YETERSİZDİR!

Kadın; maarifin ocağı, toplumun mimarıdır! Bu sebeple; doğum sonrası ücretli analık izni süresi 8 haftadan 44 haftaya (toplamda doğum öncesi ile birlikte 1 yıl) çıkarılmalı, doğum yapan anneye 2 yıla kadar yarı zamanlı ve esnek çalışma imkânı verilmelidir!

***19 ***

EŞİT İŞE, EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ!

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi sonrası, memur ve emekli maaşlarında oluşan farklar ile maaş hesabındaki çoklu parametreleri ortadan kaldırmak ve herkesin eşit işe eşit ücret alması için; maaşlarımızın “gösterge maaş katsayısı” ile hesaplanmasını istiyoruz!

*** 20 ***

VAAT YERİNE GELMELİ, DİJİTAL TÜRKİYE PORTALI (E-DEVLET) ÜZERİNDEN MEMURLAR DA SENDİKA ÜYELİK VE İSTİFA İŞLEMLERİNİ YAPABİLMELİDİR!

Memurların; kendilerini baskı altında hissetmeden, bürokratik işlemler ile uğraşmadan memur sendikalarına üye olabilmelerine veya üyelikten çekilebilmelerine imkân tanıyacak olan ve alt yapı çalışmaları tamamlandığı söylenen “Memur Sendikalarına Üyelik ve Çekilme” hizmetinin Dijital Türkiye portalı (E-Devlet) üzerinde en kısa sürede kullanıma sunulmasını istiyoruz!

*** 21 ***

ENFLASYON FARKI DEĞİL, YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNDE BİR MAAŞ İÇİN KAYDA DEĞER ZAM İSTİYORUZ!

TÜRK-İŞ’in yapmış olduğu araştırmaya göre dört kişilik ailenin gıda ve diğer tüm temel harcamaları için hanesine girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 2023 Mayıs ayında 33.750 TL olmuştur. İnsanca bir yaşam için 2024-2025 yıllarında yoksulluk sınırının üzerinde maaş istiyoruz! Eğitim çalışanlarının maaşları yıllardır enflasyon karşısında erimekte ve yoksulluk sınırının gerisinde kalmaktadır.

*** 22 ***

MEZARDA EMEKLİLİĞE HAYIR! EMEKLİLİK HESABINDA YAŞA DEĞİL, PRİM GÜN SAYISINA BAKILMALIDIR!

Toplumun ihtiyaçları, ekonomik koşullar ve sosyal adalet prensipleri doğrultusunda emeklilik hesabında aslolan yaş hesabı değil hizmet süresi olmalıdır! Kadın kamu çalışanları toplam 9000 prim gün sayısını; erkek kamu çalışanları toplam 10800 prim gün sayısını; doldurduklarında emekli olabilmeli, emekli aylığına bağlanabilmeli ve emekli ikramiyesi alabilmelidir!

*** 23 ***

ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNE BARAJ KURAN % 2 GARABETİNİN SON BULMASINI İSTİYORUZ!

Örgütlü olmaya teşvik ikramiyesi’ olan ‘toplu sözleşme ikramiyesi’ %2 barajı ile ‘örgütlü olana teşvik ikramiyesi’ haline dönüştürülmüştür. Örgütlenmeye darbe vuran ve örgütlenmenin önüne baraj kuran bu antidemokratik ve bağnaz yaklaşımdan vazgeçilmelidir. Örgütlenmek ve örgütlü olmak haktır!

Gasp edilemez ve engellenemez!İnsanın ve insan onurunun öncelendiği, çalışanın ve emeğin hakkının korunduğu, gelir adaletinin sağladığı, bürokratik vesayetin azaltıldığı, çalışanın geleceğe umutla bakmasına vesile olacak kararların alındığı bir toplu sözleşme olması dileğiyle…


Mil Maarif-Sen Başkanlar Kurulu

maarifim banner
Maarifim
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.