6.Dönem Toplu Sözleşme Taleplerimiz

19.07.2021
69
A+
A-

Maarif-Sen 6.Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı.
“Çalışma Hayatında Adalet”

6.Dönem Toplu Sözleşme Taleplerimiz

Maarif Çalışanları Sendikası (MAARİF-SEN) Yönetim ve Yüksek İstişare Kurulu; kamu çalışanlarının 2022-2023 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi kamu çalışanlarının taleplerini, tekliflerini, teşhis ve tenkitlerini ilgililere gür bir ses ile duyurmak, hak arama mücadelesinde kamu çalışanlarının sözcüsü olmak üzere 6-7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde “Çalışma Hayatında Adalet” başlıklı toplu sözleşme hazırlık çalıştayı düzenlemiştir. Çalıştayda alınan kararları; kamuoyunun ve kamu çalışanlarının bilgilerine, kalemin mürekkebini üç buçuğa dolduranların ise faydalanmaları temennisiyle ilgilerine sunuyoruz.

***1***

ENFLASYON FARKI DEĞİL, KAYDA DEĞER ZAM İSTİYORUZ!

Enflasyon farkı değil,  kayda değer zam istiyoruz!

2022 yılı için % 50 ve 1000 TL taban aylığa seyyanen zam,

2023 yılı için % 25 ve refah payı oranında zam istiyoruz!

***2***

ENFLASYONA EZİLEN DEĞİL, ENFLASYONU EZEN BİR MAAŞ İÇİN TABAN AYLIĞA SEYYANEN EN AZ 1000 TL ZAM İSTİYORUZ!

Memur maaşları enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. Zam oranları, yıllardır enflasyon oranlarının gerisinde kalıyor. 2021 yılının ilk yarısı için TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon bile, memur ve emeklisine verilen 12 aylık zammın 5 ayda buharlaştığını gösteriyor!

***3***

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!

Adaletsiz gelir vergisi dilimleri ile maaşlarımızın eritilmesine son verilmesini istiyoruz! Gelir vergisinde; kamu görevlileri için matrah yükseltilmeli, oran %15’de sabitlenmelidir!

***4***

HER YIL İÇİN ¼ ORANINDA YIPRANMA PAYI ÖĞRETMENLERİN HAKKIDIR!

Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır. 19. Milli Eğitim Şurasında alınan “Öğretmenlere; bölge ve şehir ayrımı yapılmaksızın, her yıl için ¼ oranında yıpranma payı verilmelidir.” kararının hayata geçirilmesini istiyoruz!

***5***

MEZARDA EMEKLİLİĞE HAYIR!

EMEKLİLİK HESABINDA YAŞA DEĞİL,

PRİM GÜN SAYISINA BAKILMALDIR!

Kadın kamu çalışanları toplam 9000 prim gün sayısını; erkek kamu çalışanları toplam 10800 prim gün sayısını; doldurduklarında emekli olabilmeli, emekli aylığına bağlanabilmeli ve emekli ikramiyesi alabilmelidir!

***6***

BÜTÜN ATAMALAR KADROLU YAPILMALIDIR!

Aynı mesleği icra eden insanların farklı statü ve özlük haklarıyla istihdam edilmesi vicdanları da yaralayan bir adaletsizliktir! Adalet için; ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesini, bütün atamaların kadrolu yapılmasını istiyoruz!

***7***

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ, EN AZ ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR OLMALIDIR!

Eşi çalışmayan memur için ödenen aile yardımı ödeneği (376 TL), komik ve sembolik olmaktan çıkarılmalıdır! Aile yardımı ödeneği, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en az asgari ücretin yarısı kadar (1412 TL) olmalıdır!

***8***

ÇOCUK YARDIMI TRAJİKOMİK OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR!

Halen memura 0-6 yaş arası çocuklar için 500 katsayı ile 89,24 TL, 6 yaş üstü çocuklar için ise 250 katsayı ile 44,62 TL trajikomik miktarda çocuk yardımı ödenmektedir. Yaş ve çocuk sayısı sınırlaması olmaksızın her çocuk için çocuk yardımı katsayısının 500’den (89.90 TL) 2500’e (449.50 TL) çıkarılmasını istiyoruz!

***9***

ÇALIŞAN EBEVEYNLERDEN BİRİNE BEBEK VE ÇOCUKLARI İÇİN

BAKICI VE KREŞ YARDIMI ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ!

Her ikisi de çalışan ebeveynlerden birine;

0 – 2 yaş arası her bebek için Bakıcı Yardımı,

3 – 6 yaş arası her çocuk için ise Kreş Yardımı ödenmesini istiyoruz!

***10***

DOĞUM SONRASI ÜCRETLİ ANALIK İZNİ SÜRESİ YETERSİZDİR!

Kadın; maarifin ocağı, toplumun mimarıdır! Bu sebeple; ücretli analık izni süresi 8 haftadan 24 haftaya çıkarılmalı, doğum yapan anneye 2 yıla kadar yarı zamanlı ve esnek çalışma imkanı verilmelidir!

***11***

VERİLEN SÖZ YERİNE GELMELİ, 3600 EK GÖSTERGE; BÜTÜN MEMURLARA VERİLMELİDİR!

3600 ek göstergenin sadece ‘emeklilik’ kapsamında ele alınması, hali hazırda çalışan memurlar açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir. 3600 ek gösterge; çalışan ya da emekli ayrımı, sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın bütün memurlara verilmelidir!

***12***

EŞİT İŞE, EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ!

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası, memur ve emekli maaşlarında oluşan farklar ile maaş hesabındaki çoklu parametleri ortadan kaldırmak ve herkesin eşit işe eşit ücret alması için;  maaşlarımızın “Gösterge X Maaş Katsayısı” ile hesaplanmasını istiyoruz!

***13***

BAYRAM İKRAMİYESİ MEMURUN DA HAKKIDIR!

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi, emeklilere ve kamu işçilerine verilen bayram ikramiyelerinin kapsamının memurları da içine alacak şekilde genişletilmesini istiyoruz! Bayram ikramiyesi memurun da hakkıdır ve bu adaletsizliğe son verilmelidir!

***14***

OKUL YÖNETİCİLERİNİN GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ALINMASINI İSTİYORUZ!

Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında yer alan okul yöneticilerinin; Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınmasını ve okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenmesi yerine, 666 Sayılı KHK gereği ödenmekte olan ek ödemenin oranının % 65’den % 165’e çıkarılmasını istiyoruz!

***15***

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK ÖDENEĞİ, TÜM MEB ÇALIŞANLARINA ÖDENMELİDİR!

Aynı geminin mürettebatı, aynı yolun yolcusuyuz! Eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği; MEB merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlarımıza, şeflerimize, şoförlerimize, yardımcı personellerimize kısacası; ayrım yapılmaksızın tüm MEB çalışanlarına ödenmelidir!

***16***

KAMUDA ÇAĞDIŞI KILIK KIYAFET DAYATMASI SON BULSUN!

Kamu görevlilerini sınırlama ve tektipleştirme amacı taşıyan, çağdışı kılık kıyafet yönetmeliğinde; kılık ve kıyafet özgürlüğünü teminat altına alacak düzenleme yapılması elzemdir.

***17***

MESAİ ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Hafta sonları yapılan Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görev alan, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıfı personellerine ödenmekte olan fazla mesai ücretinin; 3 katı oranından 7 katı oranına, 50 saat limitinin ise 90 saate çıkarılmasını ve yapılan ödemenin vergiden muaf olmasını istiyoruz!

***18***

BELLETİCİLİK GÖREV ÜCRETLERİ %100 ARTIRILMALIDIR!

Pansiyonlu okullarda belletmen olarak görev yapan öğretmenlerin; 24 saat görev başında olmaları, almış oldukları sorumluluklar ve işin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda; ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesini istiyoruz!

***19***

DİJİTAL TÜRKİYE PORTALI (E-DEVLET) ÜZERİNDEN MEMURLAR DA

SENDİKA ÜYELİK VE ÇEKİLME İŞLEMLERİNİ YAPABİLMELİDİR!

Memurların, kendilerini baskı altında hissetmeden, bürokratik işlemler ile uğraşmadan, memur sendikalarına üye olabilmelerine veya üyelikten çekilebilmelerine imkan tanıyacak olan bu hizmetin; en kısa sürede kullanıma sunulmasını istiyoruz!

***20***

HAKKANİYET İÇİN MÜLAKATIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ!

Mülakat (sözlü sınav) ile 3 kişinin 3 dakikada ehliyet ve liyakat arayışı yersiz, haksız ve adaletsizdir! Atama ve görevde yükselmelerde mülakat ile ehliyet ve liyakat arayışının hakkaniyete gölge düşürdüğüne inanıyor ve sözlü sınavların kaldırılmasını istiyoruz!

***21***

ZORUNLU HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE TEŞVİK SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Öğretmen istihdamında sıkıntı yaşanan dezavantajlı bölgelerin yeniden belirlenmesini, bu bölgelerde görev yapacak öğretmenlere; ek ödeme, faizsiz kredi, konut ve kira yardımı verilmesi gibi teşvik adımlarının atılmasını istiyoruz! Olması gereken zorunlu tutmak değil, teşvik etmektir.

***22***

ÖĞRETMENEVLERİNİN ÖNCELİKLE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA HİZMET VERMESİNİ İSTİYORUZ!

Öğretmenevlerinin hizmet koşulları  iyileştirilmeli, kapasiteleri ve sayıları artırılmalıdır. Öncelikle tüm eğitim çalışanlarının etkin faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Öğretmenevleri öğretmenlerindir!

***24***

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN YOL VE YEMEK ÜCRETİ İSTİYORUZ!

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak enflasyon karşısında ezilen tüm eğitim çalışanları için yol ve yemek ücreti istiyoruz!

 ***25***

MİADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ KALDIRILMASINI İSTİYORUZ!

Miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşayan bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmelerini istiyoruz!

 ***26***

ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ EK DERS ÜCRETİ ADALETSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR!

Aynı mesleği icra eden öğretmenler arasında yıllardır devam eden ek ders adaletsizliğini gidermek için, tüm öğretmenlerin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları haftalık ders saati sayısı, 15 ders saati olarak düzenlenmelidir.

***27***

EK DERS ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR!

Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilmeli ve ek ders gösterge rakamları iki katına çıkarılmalıdır. Ayrıca ek ders ücretleri vergiden muaf tutulmalıdır!

 ***28***

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARININ İŞLETİLMESİNİ İSTİYORUZ!

2005  yılında başlayan adaletsizlik ortadan kaldırmalı, kazanılmış haklar korunarak öğretmenler arasındaki ünvan ve ücret adaletsizliğini gidermelidir. Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenlere uzmanlık, 20 yılı tamamlayanlara başöğretmenlik tazminatı verilmelidir.

 ***29***

EĞİTİMCİLERE KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN

CAYDIRICI NİTELİKTE DÜZENLEMELER YAPILAMASINI İSTİYORUZ!

 Eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasını, caydırıcı nitelikte cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini istiyoruz!

 ***30***

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN CANLI YAYINLANMASINI VE HER YIL YAPILMASINI İSTİYORUZ!

Mali ve sosyal haklarımız hakkında önemli kararların alındığı toplu sözleşme görüşmelerinin daha katılımcı ve şeffaflık ilkesi gereği canlı olarak yayınlanmasını, kamu çalışanları adına ‘yetkili’ olan sendikaların bu yetkisini nasıl kullandığını tüm kamu çalışanları izlemesini ve ekonomik kayıplarımızın önüne geçilebilmesi için toplu sözleşme görüşmelerinin her yıl yapılmasını istiyoruz!

İnsanın ve insan onurunun öncelendiği, çalışanın ve emeğin hakkının korunduğu, gelir adaletinin sağladığı, bürokratik vesayetin azaltıldığı, çalışanın geleceğe umutla bakmasına vesile olacak kararların alındığı bir toplu sözleşme olması dileğiyle…

Maarif-Sen Yönetim Kurulu

maarifim banner
Maarifim
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.